Hello Kitty 8" Libra Plush (Zodiac Series)

Item#: 972967