Hello Kitty 8" Pisces Plush (Zodiac Series)

Item#: 973629